Accountant of Controller?


Get Adobe Flash player  

Financieel management

Uw financiële administratie, of die nu zeer complex is of kleinschalig, wordt met de module Financieel adequaat en overzichtelijk ondersteund:


 • Zeer gedetailleerde audit trail
  Op elk moment kunt u de oorsprong van een specifieke boeking lokaliseren of de boekingsgang volgen. In de module Financieel kan dit op iedere denkbare manier: top down, bottom up, enzovoorts.
 • Online toegang voor uw accountant
  Doordat AllSolutions QX2 volledig webbased is, kunt u relevante derde partijen, bijvoorbeeld uw accountant, eenvoudig online toegang verschaffen tot uw administratie.
 • Meer dan complete boekhouding 
  De module is geheel ingericht op de financiële administratie en bevat onder meer functionaliteit voor rekeningschema's, transitoriaposten, periodieke boekingen, automatische kostenverdelingen, budgetten, verplichtingen en vaste activa. Er zijn diverse mogelijkheden voor elektronische verwerkingen, ondermeer voor banken, facturen en BTW aangifte.
 • Grafische managementrapportages 
  U beschikt altijd over een actueel beeld van uw winstgevendheid en bruto marge. De grafische managementrapportages kunt u eenvoudig zelf definiëren.
 • Documenten rechtstreeks opslaan bij debiteuren en crediteuren 
  Alle relevante documenten worden in AllSolutions QX2 rechtstreeks bij de bijbehorende debiteur of crediteur vastgelegd: geen onvindbare facturen of e-mails meer.
 • Automatische berichtgevingen (alerts) 
  Komt uw crediteur de financiële afspraken niet na? Voldoen uw debiteuren niet aan de betalingsverplichtingen? Moeten er nog facturen gefiatteerd worden voor betaling? Via de alertfunctionaliteit wordt u altijd automatisch op de hoogte gesteld van voortgangen en (dreigende) overschrijdingen binnen de financiële administratie.


 

U bent controller

Als controller bent u meer tijd kwijt aan het genereren van Kritieke Performance Indicatoren dan u lief is.  U wilt dat die informatie er altijd, automatisch en in het juiste format is. Wat u verlangt, is een eenvoudige, krachtige informatievoorziening die robuust en flexibel is: 

 • Bedrijfsbreed performance management
 • Actuele, consistente management informatie
 • Beheersing van de bedrijfs risico's
 • Goede monitoring van projecten
 • Periode verslagen op tijd gereed


Bedrijfsbreed performance management

U wilt sturen op output en prestaties. En u wilt zien of het bedrijf op koers ligt. Worden de doelen gehaald, hoe ziet het er van afdeling tot afdeling uit? AllSolutions QX2 stelt uw medewerker in staat effectieve controle uit te oefenen over zijn prestaties. De eigen startpagina van een medewerker geeft inzicht in de individuele, groeps- en bedrijfsprestaties. Zo heeft u daadwerkelijk bedrijfsbreed performance management. En hoeft u niet meer tijd besteden aan KPI's dan nodig. 
Lees het klantverhaal NPC

U wilt actuele, consistente management informatie

De tijdige beschikbaarheid van betrouwbare management informatie is voor u een belangrijke pijler. In de praktijk blijkt het genereren van de gewenste informatie tijdrovend. Ook maken managers hun eigen lijstjes en dit leidt niet zelden tot geheel verschillende plaatjes van dezelfde werkelijkheid. Met AllSolutions QX2 beschikt u over actuele, foutloze en consistente bedrijfsinformatie. Met bedrijfsbreed gebruik bespaart u aanzienlijk tijd en zorgt u ervoor dat u en uw managers niet langer overbodig tijd aan KPI's besteden.
Lees meer over waarom controllers graag werken met één geintegreerde informatie omgeving 

Beheersing van de bedrijfsrisico's 

U wilt de bedrijfsrisico's zo goed mogelijk kennen en beheersen. Kennis over de operationele gang van zaken is dan onontbeerlijk. Bovendien wilt u de juiste audittrails hebben. AllSolutions QX2 werkt met één database voor alle bedrijfsdata. Zodat u heel eenvoudig informatie verkrijgt en kritische waarden vaststelt waarop signalering plaatsvindt. Automatische logging en gedetailleerde autorisaties zorgen voor een perfect audittrail. Met AllSolutions QX2 krijgt u daadwerkelijk meer grip op risico's. 

Monitoring van projecten

U wilt de voortgang van de projecten monitoren en vindt dat projectrapportages wel wat transparanter kunnen?  U wilt weten welke bedragen zijn gecommitteerd, wat dit betekent voor de liquiditeit. En wat als een project vertraagd wordt of de benefits later ter beschikking komen? AllSolutionsQX2 heeft een krachtige module projecten, die volledig geïntegreerd is met de urenadministratie en de financiële administratie. Verschillen in registraties behoren met invoering van AllSolutions QX2 tot het verleden. Wel zo handig als u goed zicht wilt houden op prestaties van leveranciers, betalingen en projectrealisaties. Met AllSolutions QX2 kost het monitoren van projecten u amper extra tijd of inspanning. U heeft de informatie over projecten altijd op orde en bij de hand. 
Lees het klantverhaal Lloyd's Register 
 

Periode verslagen op tijd gereed 

De tijdige beschikbaarheid van kwalitatief hoogwaardige periode verslagen is voor uw bedrijf en haar aandeelhouders van groot belang. Echter is het een opgave dit telkens weer voor elkaar te krijgen. Omdat u met AllSolutions QX2 altijd volledig op orde bent, is de periode afsluiting eenvoudig. U geeft de accountant toegang tot de bedrijfsinformatie, zodat deze de controle handelingen efficiënt kan verrichten. Het oordeel van de accountant is sneller beschikbaar en komt goedkoper tot stand. Met AllSolutions QX2 kunt u aan uw stakeholders op tijd en met de juiste kwaliteit de vereiste periodieke informatie leveren. 
Lees meer over financiele administratie 
 Afbeelding