Company


REDD Processing is de nieuwe kennisorganisatie: een team van zelfstandige partners met complementaire expertise. REDD Processing is opgericht in 2009 en vindt haar bestaansrecht volgens onderstaande principes.

Kernwaarden

Waarden vertegenwoordigen het ‘geweten’ van onze onderneming. Deze bepalen hoe we omgaan met onze omgeving, waarom bedrijven met ons willen samenwerken en waarom klanten voor ons kiezen. Duidelijke kernwaarden brengt efficiënte samenwerking en gezamenlijke actie teweeg. Onze kernwaarden zijn:

Respect voor mensen en hun diversiteit: wij hebben respect voor klanten, partners, leveranciers. Respect voor hun diversiteit en hun verschillende belangen.

Verantwoordelijkheid nemen: we zijn verantwoordelijk voor onze handelingen jegens anderen, de gemeenschap en de wereld om ons heen. Ons credo luidt: ‘Zeg wat je doet, doe wat je zegt’

Integriteit: Betrouwbaar, geloofwaardig, open en eerlijk zijn: voor iedereen om ons heen zoeken en spreken we altijd naar de waarheid;
Het leven in al zijn vormen respecteren: we willen van elk moment genieten, iedere dag.

Duurzaamheid: Voorop lopen en een voorbeeld zijn op het gebied van duurzaamheid: we werken volgens de principes People, Planet en Profit. Elke ontwikkeling moet inspelen op onze huidige behoeften, zonder dat we daarmee toekomstige generaties en hun behoeften in de weg staan;

Missie

Redd Processing is een organisatie die meer wil zijn dan een leverancier van producten en diensten. We willen een partner zijn voor onze klanten, die met hen meedenkt en hen slagvaardig maakt. Redd kenmerkt zich door betrokkenheid, kennis, kwaliteit en continuïteit. Goede begeleiding en regelmatig contact staan hierbij hoog in het vaandel. Het state-of-the-art bedrijfsinformatiesysteem QX2 van All Solutions, evenals aanvullende producten en diensten zijn het middel. Het doel is een optimale werkomgeving bij onze klanten.


Visie

Redd Processing richt zich voornamelijk op het MKB en maakt middels de inzet van het bedrijfsinformatiesysteem AllSolutions QX2 “Het Nieuwe Werken” ook voor het MKB bereikbaar. Het Nieuwe Werken is een visie op werken waarbij de mens centraal staat. De medewerkers krijgt in deze visie – binnen bepaalde grenzen – de ruimte en vrijheid om te bepalen hoe, waar en wanneer hij werkt. De 4 principes van HNW zijn: sturen op resultaat, vrije toegang tot informatie, flexibele arbeidsrelaties en plaats- en tijdonafhankelijk werken. 

 

Strategie

Redd Processing heeft als doel een excellente businesspartner te zijn voor onze klanten door dicht bij hen te staan , zowel fysiek als met beschikbare kennis. Daartoe is Redd Processing een landelijk dekkend “kennisnetwerk” van regionaal goed ingevoerde zelfstandige specialisten, die ieder voor zich in hun eigen netwerken en/of branches sterk aanwezig zijn. Dit maakt het samenwerken met onze klanten makkelijker.

Afbeelding